THR
3.05 EUR
-1.93%
24/02/2017
19:26:34
Euronext ®