THR
3.05 EUR
-0.10%
23/03/2017
12:26:28
Euronext ®