THR
2.93 EUR
+0.07%
18/01/2017
05:58:05
Euronext ®